1 de mayo de 2013

0996- FESTES DE CABANES 2.013.

S'aproxima el moment de portar a la nostra excelsa patrona la Mare de Deu de les Santes al poble de Cabanes i de donar començament a les nostres festes mes volgudes

Tal com aconsellen els temps el Programa de Festes es auster, pobre de solemnitat. Dos págines ho contenen àmpliament i encara que els col-laboradors han minvat, s'ha suplit esta falta de pàgines del "llibret" augmentant aquelles que ens recorden les processons i la resta d'esveniments eclesiàstics que succeïen en plena dictadura de Franco; amb autoritats locals posades des de la Jefatura Provincial del Moviment i Governació Civil. 


Molt ens temem que amb estos contenguts, rancis i desfassats, mimvaran mes si es possible estes col-laboracions económiques dels anunciants, especialment aquelles que no es realitzen amb interés comercial. Com a complement al Programa de Festes el lector de tals publicacions, a més de coneixer la programació festiva, demane dades rellevants de la localitat, Historia en majúscules y no romanços de llavadors publics, carregats de tristesa per temps pasats que no tornaran.

Entenem que l'il-lustre veí Guillermo Andreu va deixar el llistó mol alt, peró es molta la gent que no enten com hi ha nostagics que en ple 2.013 volen recordar-nos aquelles efemérides franquistes com si de fets historics relevants es tractara, de la mateixa manera que tampoc entenem com les autoritats locals ho permeten tractanse de una edició feta amb diners publics. Guillermo seria el que seria peró, abans de tot, era un historiador, ratolí de biblioteca, amant del seu poble, de la seua història i de la seua gent.


Actualmente Internet posa a disposició de qualsevol mortal la mes extensa informació de aquell tema que ens atraga o ens preocupe. El treball de milions de persones esta introduït en la xarxa i son poques les informacions que no están tractades en tan completa "enciclopedia" del saber. Fins fa ben poc l'accés al coneixement era limitat, motiu per el cual la gent com Guillermo Andreu eren els ulls que el poble tenia per a saber de la seua historia. 


La bona, la que a la gent li interessa, siga quina siga la seua ideología. Saber d'on venim ens ajuda a tots a saber cap a on anem. Clar que açó, almenys fins fa pocs anys atrás, ha interessat ben poc a les gents del nostre poble. Doncs be, "radio macuto" diu que el trepa-llepaculs s'avorrix i al veure que la seua alumna no trionfa en açò de la ploma cervantina, hi ha decidit agafar ell les ferramentes d'antic periodiste prevadicat y apartar-la d'una espenta. 


De fet ja está indagant per a trobar continguts que puguen interessar als lectors del "libret de festes". Com la història es curta y ja está molt trapitxada está mirant la possibilitat de trobar informació sobre els propietaris originals de masies antigues del nostre terme municipal, asumpte també molt limitat peró per algo s'ha de comensar. ¿No dic jo que geni i figura fins a la sepultura?. Jo confie en que hi haurá algun jove que tinga interés i coneixements suficients per a exercir este treball. Gent nova de ment clara i sense contaminar. Que res tinga a veure amb temps passats, massa impregnats de l'olor de dutxa escassa i corral de matxo junt al menjador. 

RAFAEL FABREGAT

No hay comentarios:

Publicar un comentario